Heraldiek

In dit submenu worden ‘Indische familiewapens’ gepubliceerd. Als Indische familiewapens worden aangemerkt:
-  familiewapens van families in Europa die een tak in Nederlandsch-Indië hebben gehad;
-  familiewapens die aantoonbaar voor het eerst in Nederlandsch-Indië zijn gebruikt;
-  familiewapens die na 1949 zijn aangenomen door leden van uit Nederlandsch-Indië afkomstige families.
In elk afzonderlijk geval geldt dat de toeschrijving van het desbetreffende wapen aan een bepaalde familie aantoonbaar juist is.
Wie zijn familiewapen ook (gratis) op deze website gepubliceerd wil hebben, kan contact opnemen met de redactie via contactformulier.
voor een pdf-bestand van het hele artikel.
voor een pdf-bestand met afbeeldingen van de wapens die zich destijds in het Landsarchief te Batavia bevonden en door P.C. Bloys van Treslong Prins werden beschreven in De Indische Navorscher (1938-1940).
1 augustus 2019

Van Stralendorff (1)

[…]
1 augustus 2019

Van Stralendorff (2)

[…]
1 augustus 2019

Von Wolzogen

[…]
1 augustus 2019

Wijckerheld Bisdom

[…]