Mestiezen van Kisar

Kisar is een van de piepkleine eilandjes die ten oosten van het eiland Timor liggen. De mestiezen van Kisar zijn de nakomelingen van de VOC-soldaten die in de zeventiende eeuw het Europese garnizoen vormden en kinderen kregen bij Kisarase vrouwen. Ook de nazaten van die eerste VOC-soldaten werden VOC-soldaat en trouwden bijna steeds met iemand uit de eigen groep. Zo vormden zich soldatenfamilies die zich onderscheidde van de inheemse bevolking doordat zij Christen waren en Europese namen droegen als Van Asselt, Bakker, Belmin, Belder, De Bock, Caffin, Coenradi, Couvenant, Van Delsen, Joostensz, Leander, Lerrick, Peel, Polst, Ruff of Roeff, Schilling of Schelling en Wouthuijsen.

Na de VOC-tijd waren zij beroepsmatig vooral actief als kleinlandbouwer, handelaar of ambachtsman. Vanaf de negentiende eeuw werden zij in hun levenswijze steeds meer een met de oorspronkelijke inheemse bevolking en ging het Nederlands als hun voertaal vrijwel geheel verloren. Ook hun aantal nam af, 200 in 1917 en 145 in 1946. Wat er van hen na 1946 is geworden, is vooralsnog onbekend.

SIGE zou graag meer over deze bijna vergeten bevolkingsgroep boven tafel willen brengen. Mocht je informatie hebben (elk beetje is welkom) die meer licht over deze groep kan laten schijnen, dan kun je contact opnemen via redactie@indischgenealogischerfgoed.nl.