Introductie

Het menu Genealogie en heraldiek vormt de ruggengraat van de SIGE-website. In de eerste plaats kun je via dit menu contact opnemen met de SIGE-helpdesk genealogie en heraldiek. Daarnaast vind je in dit menu de resultaten van het genealogisch onderzoek dat door SIGE en anderen werd verricht. Het gaat dan om genealogieën van families die in Nederlandsch-Indië woonden en werkten, genealogische artikelen met een meer algemeen karakter, artikelen die inzoomen op de betekenis van de DNA-genealogie voor het traditionele genealogisch onderzoek, dat wil zeggen archiefonderzoek en oral history, en artikelen waarin de Indische roots van BN-ers worden nagegaan.
Belangrijk onderdeel zijn ook de onderzoeksdossiers die je als bezoeker van deze website kunt gebruiken voor je eigen lopend of nog op te pakken onderzoek. De zoekwijzer kun je gebruiken als je wilt beginnen met onderzoek naar de genealogie van je Indische voorouders of als je onderzoek is vastgelopen en je even niet meer weet hoe nu verder. In beide gevallen kun je natuurlijk ook contact opnemen met de SIGE-helpdesk, maar het kan dan wel handig zijn ook eerst even de zoekwijzer door te nemen.
Het submenu Bronnen bevat bronnenpublicaties, grafschriften, genealogisch artikelen, boektitels, topografische afbeeldingen, links e.d. die nuttig kunnen zijn voor je onderzoek.
Mocht je zelf interessante bronnen kennen die in dit submenu ontbreken, dan kun je contact opnemen via info@indischgenealogischerfgoed.nl.
In het submenu Oproepen worden bezoekers met een in Nederlandsch-Indië veel voorkomende familienaam, bijvoorbeeld Meijer, gevraagd of zij met SIGE contact zouden willen opnemen. De bedoeling hiervan is te kijken of er van zoveel mogelijk families met de betreffende familienaam (die dus niet allemaal familie van elkaar zullen zijn) een genealogie kan worden opgesteld of een aanzet daarvoor kan worden gegeven.
In het submenu Heraldiek ten slotte, vind je afbeeldingen en beschrijvingen van familiewapens van Indische families.