Van Stralendorff (1)

(Mecklenburg-Nederlandsch-Indië)


Boven het wapen op de graftombe van Friedrich Christoph von Stralendorff (1720-1784) op de oude begraafplaats naast de kraton te Solo.

Beschrijving: Gevierendeeld: I drie vanuit het hart van het schild waaiervormig geplaatste knuppels met de brede einden naar boven; II een wiel met acht spaken; III een achtpuntige ster; IV drie schuinlinks geplaatste pijlen met de punten naar boven.

Beneden het wapen van Friedrich Christoffel von Stralendorff, zoals dat destijds aanwezig was in het landsarchief te Batavia. Zie: De Indische Navorscher 1940, pag. 33-34.

Beschrijving: Gedeeld: I drie schuinlinks geplaatste pijlen met de punten naar beneden; II een wiel van zes spaken uitgaande van de delingslijn. Helmteken: drie vluchtsgewijs geplaatste pijlen met de punten in de wrong. Friedrich Christoph von Stralendorff (Friedrich Christoffel van Stralendorff) stamde uit een oud-adellijk geslacht, dat zijn bakermat in Mecklenburg had. Hij was opperkoopman in V.O.C.-dienst en opperhoofd (d.w.z. ‘ambassadeur’ van de V.O.C.) aan het hof van de soesoehoenan van Soerakarta. Van hem stammen de Indische Van Stralendorffs af. Zie voor hun genealogie: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 1980, pag. 125-141.

voor een pdf-bestand van het hele artikel.