Europese bevolking Madoera

Kaart van Madoera met daarop aangegeven de tramlijn van de Madoera Stoomtram Maatschappij.

Locomotief van de Madoera Stoomtram Maatschappij.

Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed wil graag de Europese bevolking van het eiland Madoera in kaart brengen. Of dit uiteindelijk tot uitgave van een monografie zal leiden, kan op dit moment nog niet worden gezegd. Een en ander zal vooral afhankelijk zijn van het antwoord op de vraag of de huidige nazaten van de families die tot de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië op Madoera woonden zich bij de stichting melden. Enkele familienamen die op Madoera relatief vaak voorkwamen zijn Fransz, Lufting, Meijer, Phefferkorn, Rundberg, Scholtz, Siegel en Tawaris. Ben je geïnteresseerd in dit project, dan ben je van harte welkom om mee te doen. Dit laatste kan bijvoorbeeld door gegevens te verstrekken of foto’s aan te leveren, contacten met families te leggen of een genealogie op te stellen. Je kunt met de stichting contact opnemen via info@indischgenealogischerfgoed.nl.

Theodorus Tawaris (1888-1944). Bron: website Oorlogsgravenstichting.

Jozua Alexander David Rundberg (1849-1912) met links zijn echtgenote mevrouw Rundberg-Burgemeestre en uiterst links zijn schoonzuster mevrouw Lans-Burgemeestre. Collectie R.G. de Neve, Den Haag.