Bronnen

Bronnen en hulpmiddelen voor historisch en genealogisch onderzoek naar
Indische families (gealfabetiseerd op het eerste zelfstandig naamwoord in de titel)
(laatste update: 27-11-2019)

AlgemeenDTB, BS, Grafschriften‘Genealogische en heraldische aantekeeningen aangaande Hollandsche familien te Ceylon’ door Mr. F.H. de Vos, gepubliceerd in De Navorscher (1898-1908).

Naam- en ranglijstenLiteratuur

Geografie


DiversenBelangrijke links
http://www.iisg.nl/migration/europese-immigratie.php (Register Europees personeel op Java en Madoera 1819)
https://ia600900.us.archive.org/32/items/cu31924007648516/cu31924007648516.pdf (Tombstones and monuments in Ceylon by J. Penry Lewis)
https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=MMUBL07:000002000:00133 (Beknopt aardrijkskundig woordenboek van Nederlandsch-Indië, 1916)