Wijckerheld Bisdom

(Krimpen a/d Lek-Nederlandsch-Indië)

Beschrijving: Gekwartileerd: I en IV op een veld van goud drie zwarte eenden op grasgrond, staande achter elkaar; II en III doorsneden: A op een veld van goud drie zwarte paalsgewijs geplaatste kruisbogen, de middelste ten opzichte van de twee buitenste verlaagd; op een veld van goud een gaande aanziende leeuw van natuurlijke kleur op grasgrond. Helm: half aanziend. Wrong: groen, goud, groen, goud, groen. Helmteken: een zwarte eend. Helmkleed: rechts groen, gevoerd van goud, links zwart, gevoerd van goud.

Bron: Nederland’s Patriciaat 1913, pag. 38.

De Indische tak stamt af van Samuel Dirk Willem Wijckerheld Bisdom (1855-1891), zoon van Wilhelm Gerhard Wijckerheld Bisdom en Marie Juliane Jansen. Zie: Parenteel van Arien Dirksz Bisdom op www.alken.info/wijckerheld (25 mei 2015). De Indische tak en haar stamvader zijn in Nederland’s Patriciaat 1913 weggelaten.

voor een pdf-bestand van het hele artikel.