Links

Organisaties/websites die van nut kunnen zijn voor Indisch familieonderzoek.

https://www.indischfamiliearchief.nl (Indisch Familie Archief)
https://igv.nl (Indische Genealogische Vereniging)
https://cbg.nl (Centraal Bureau voor Genealogie)
https://indisch4ever.nu (Indisch4ever)
https://www.stamboomforum.nl/subfora/127/0 (Stamboomforum Onderzoek in Indonesië, lees Nederlandsch-Indië)
https://www.pelita.nl/uit-het-oog.html (Stichting Pelita, rubriek Uit het oog)
http://www.iwi-nu.nl/welkom_iwi.aspx (Indisch Wetenschappelijk Instituut)
https://javapost.nl/page/1 (Verhalen over Nederlandsch-Indië)
http://www.indischerfgoed.nl/ (Behoud van de culturele erfenis van het voormalig Nederlands-Indië voor de huidige en volgende generatie)
http://toegoe.nl (Geschiedenis van Toegoe)

(let op: neem nooit klakkeloos gegevens over die niet door betrouwbare bronnen zijn onderbouwd)

Digitaal raadpleegbare bronnen die persoonsgegevens bevatten.

http://www.roosjeroos.nl (Genealogisch Onderzoeksbureau Roosje Roos)
https://www.delpher.nl/nl/kranten (Delpher)
https://oorlogsgravenstichting.nl (Oorlogsgravenstichting)
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00425?searchTerm= (Japanse interneringskaarten KNIL)
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.36.21 (Stamkaarten Oost-Indisch ambtenaren 1917-1952)
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00457?searchTerm=2.10.50 (Index op het Oost-Indisch Boek - stamboeken onderofficieren en minderen bij het KNIL)
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00448?searchTerm=2.10.50 (Index op het stamboek van het korps pupillen)
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00444?searchTerm= (index van op VOC-schepen naar Oost-Indië vertrokken personen)
http://moesson.pictura-dp.nl/voorwaarden (Digitaal archief tijdschrift Moesson)
http://naturalisaties.decalonne.nl (index op de database gelijkstellingen, toepasselijkheidsverklaringen en naturalisaties)