Atjeh-medaille

Biografisch Woordenboek van Nederlandsch-Indië

Chauvigny de Blot, Willem de, sergeant der infanterie O.I.L., daarna employé in de suikercultuur op Java. Hij werd geboren te Keboemen (Bagelen) op 5 oktober 1852 als zoon van Gerrardus de Chauvigny de Blot, werkzaam in de indigocultuur in de residentie Bagelen, later rooimeester te Karang-Anjer (Bagelen), en de inlandse vrouw Ngaliem. Hij overleed te Tegal op 8 september 1935 en was aldaar op 7 januari 1891 gehuwd met Ambrosia Rhemrev (1870-1939), dochter van Willem Godlieb Rhemrev en Erliena Alida Jacobs. Uit dit huwelijk zijn er nakomelingen.
Hij nam te Kedong (lees: Gedong) Kebo (Bagelen) op 11 augustus 1870 voor de tijd van zes jaar vrijwillig dienst bij het Oost-Indisch leger en werd geplaatst als fuselier bij het 4e bataljon infanterie. Hij nam deel aan de Tweede Atjehexpeditie die duurde van 20 november 1873 (inscheping te Batavia) tot 26 april 1874 (vertrek uit Atjeh van de hoofdmacht naar Java). Op 9 december 1873 – tijdens de landing in Atjeh – raakte hij door een schampschot licht gewond. Op 10 januari 1875 werd hij bevorderd tot korporaal en in 1877 tot fourier. Hij verliet te Tegal op 16 september 1884 de militaire dienst in de rang van sergeant. Daarna was hij werkzaam in de suikercultuur op Java, laatstelijk van 1906 tot december 1925 of januari 1926 op de suikeronderneming Pagongan bij Tegal. Na zijn pensionering woonde hij te Tegal waar hij als gevolg van een ongeval overleed. Hij was drager van de Atjeh-Medaille 1873-1874 (ook bekend als de Kratonmedaille), het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven (Atjeh 1873-1874) en de Zilveren Medaille (voor 12 jaar eerlijke en trouwe militaire dienst in Nederlandsch-Indië).

Archivalia: Stamboekinschrijving van Willem de Chauvigny de Blot, Nat. Archief, Archief Ministerie van Koloniën, Stamboeken en pensioenregisters van militairen in Oost- en West-Indië (toegang 2.10.50), Oost-Indisch boek, inv.nr. 358, fol. 5855 (scan 192).

Literatuur: R.G. de Neve, ‘De familie De Chauvigny de Blot in Nederlandsch-Indië’, De Indische Navorscher 24 (2011) 83-132, ald. 107-111.

Familiepapieren: —

Krantenberichten: Overlijdensbericht Willem de Chauvigny de Blot in: De Locomotief van 10 sept. 1935; Necrologie Willem de Chauvigny de Blot in: De Locomotief van 11 sept. 1935; De Indische Courant van 13 sept. 1935; en Deli Courant van 17 sept. 1935.

Roel de Neve.

© BWNI.
In bronvermeldingen aan te halen als: Chauvigny de Blot, Willem de, ‘Biografisch Woordenboek van Nederlandsch-Indië’, https://indischgenealogischerfgoed.nl/bwni/chauvigny-de-blot-willem-de/

23 juni 2021

Chauvigny de Blot, Willem de

[…]