Raad van Advies

Drs. M. (Maarten) van Bourgondiën, historicus, onderzoeker bij het Centraal Bureau voor Genealogie.
Drs. Ph.M.A. Dröge, taalkundige, journalist en schrijver van historische non-fictie.
Dr. C.A.M. (Conrad) Gietman, historicus, wetenschappelijk medewerker Hoge Raad van Adel, oud-universitair docent historische buitenplaatsen en landgoederen Rijksuniversiteit Groningen.
Drs. R.R.F. (Ron) Habiboe, historicus, onderzoeker/publicist op het gebied van de geschiedenis van Nederlandsch-Indië en de Molukken.
Dr. R.L.M. (Reinoud) Vissers, emeritus hoogleraar geologie (Utrecht), oud-redacteur De Indische Navorscher.
Dr. S. (Suze) Zijlstra, historicus, universitair docent maritieme geschiedenis Universiteit Leiden.