Privacybeleid

SIGE hecht waarde aan uw privacy. Haar privacybeleid is van toepassing op alle diensten van SIGE, zowel online als offline.

Met SIGE kan contact worden opgenomen via het postadres van de secretaris (R.G. de Neve, Melis Stokezijde 189, 2543 GL Den Haag) of per e-mail (secretaris@indischgenealogischerfgoed.nl). Tot deze mailbox hebben alleen bestuursleden toegang. Brieven, e-mails en andere via post of e-mail ontvangen uitingen van informatieoverdracht worden beheerd door de secretaris van SIGE. Toegezonden (genealogische) informatie, alsmede contactgegevens (post-, woon- en e-mailadressen, telefoonnummers) worden alleen binnen het bestuur van SIGE gedeeld.

De website van SIGE (https://indischgenealogischerfgoed.nl) is voor iedereen gratis toegankelijk en maakt gebruik van cookies. Op de SIGE-website wordt content (bijvoorbeeld genealogie, parenteel, kwartierstaat, familieverhaal, beeld) die door derden wordt aangeboden alleen geplaatst als de inzender daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. In die gevallen wordt met inzender tevens overlegd op welke wijze naar hem of haar wordt verwezen. Hij of zij behoudt te allen tijde het recht de door hem of haar geleverde content van de SIGE-website te laten verwijderen. Verzoeken daartoe kunnen worden gericht via het bovengenoemde post- of e-mailadres. Naar aanleiding daarvan neemt SIGE contact op, teneinde te verifiëren of het verzoek daadwerkelijk van de betrokken inzender afkomstig is. Daarbij is het mogelijk dat hem of haar wordt gevraagd om een identificatie of een persoonlijke ontmoeting.

De website van SIGE biedt geen mogelijkheid tot het plaatsen van reacties. Reageren kan via de social media-kanalen (Facebook, Instagram, en Linkedin) van SIGE.

Van bezoekers van de SIGE-website worden alleen het IP-adres vastgelegd door beveiligingsapplicaties: anti-virus, firewall en malwarescanner. Afbeeldingen die ter plaatsing op de SIGE-website worden aangeboden, dienen door de inzenders te worden losgekoppeld van de EXIF GPS locatiegegevens als zij willen voorkomen dat andere bezoekers die afbeeldingen downloaden of inlezen.