Donateurschap

Donateurschap

http://intellivex.com/project-profiles/28-the-church-of-jesus-christ-of-latter-day-saints-assembly-hall.html Iedereen die sympathiek staat tegenover de activiteiten van de stichting kan ons jaarlijks of eenmalig steunen door donateur te worden.

Uw bijdrage – de hoogte mag u zelf bepalen – kunt u overmaken op ons rekeningnummer NL25TRIO0379684748 t.n.v. Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed


Bevestig hier uw donatie