Donateurschap

Donateurschap

Iedereen die sympathiek staat tegenover de activiteiten van de stichting kan ons jaarlijks of eenmalig steunen door donateur te worden.

Uw bijdrage – de hoogte mag u zelf bepalen – kunt u overmaken op ons rekeningnummer NL25TRIO0379684748 t.n.v. Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed


Bevestig hier uw donatie