Donateurschap

Donateurschap

Where can i buy some cytotec online only using cash or money orders Iedereen die sympathiek staat tegenover de activiteiten van de stichting kan ons jaarlijks of eenmalig steunen door donateur te worden.

Uw bijdrage – de hoogte mag u zelf bepalen – kunt u overmaken op ons rekeningnummer NL25TRIO0379684748 t.n.v. Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed


Bevestig hier uw donatie