Encyclopedie Indische Familienamen (EIF)

De Encyclopedie Indische Familienamen (EIF) is een project van Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed. Doel van de EIF is de families die schuil gaan achter de algemene begrippen die worden gehanteerd om de Europese groep of subgroepen in Nederlandsch-Indië als geheel te duiden.

De EIF bevat korte kenschetsen van uit Europa afkomstige families en die in Nederlandsch-Indië gedurende de V.O.C.-periode of in de koloniale tijd deel uitmaakten van de Europese samenleving.

In de linkerslider kunt u op basis van diverse criteria filteren.

Iedereen is van harte welkom aan de EIF een bijdrage te leveren door het doen van suggesties of het zelf schrijven van een lemma. Hiervoor kan contact worden opgenomen via redactie@indischgenealogischerfgoed.nl.

Burgemeestre

Een familie die sinds de V.O.C.-tijd in Nederlandsch-Indië aanwezig was en daarom kan worden gerekend tot de oude Indische families. Stamvader Diederik Christiaan Burgemeestre werd gedoopt te Lobith op 9 juni 1734, waar zijn vader Peter Burgemeester tolontvanger in Pruisische dienst was. Hij stamde uit een Rijnschippersfamilie die luisterde naar de naam Burge[r]meester/Borg[r]meester.

Loke

Een familie die afstamt van twee broers die zich in Indië vestigden namelijk Johannes Jacobus Loke geboren te Medemblik op 24 september 1857 en Herman Willem Andries Servaas Loke geboren te Medemblik op 8 maart 1859.

Ravestijn

Een familie waarvan na de stamvader twee generaties in Nederlandsch Indië zijn geboren. Stamvader Johannes Jacobus Ravestijn werd op 4 augustus 1896 in Rotterdam geboren als zoon van de huisschilder Dirk Ravestijn en Maria Heuvelink.

Stokbroo

Een kleine Indische familie – zij telde slechts twee gezinnen – met een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Stamvader Lodewijk Hendrik Jacob Stokbroo (1833-1905) was de zoon van inlandse vrouw Porsia.