Projecten

Naast het verrichten van genealogisch onderzoek naar bepaalde families, voert SIGE ook projecten uit die zich door hun aard en opzet onderscheiden van het ‘gewone’ genealogisch onderzoek. Zo gaat het in het submenu Monografieën om projecten met een meer historisch karakter, maar waarbij genealogisch onderzoek wel een belangrijke rol speelt. Het opstellen van genealogieën is niet het doel, maar het middel dat kan helpen bij het beantwoorden van vragen die vanuit historisch oogpunt gezien interessant zijn.
Ook bij de andere SIGE-projecten vormt genealogisch onderzoek de kernactiviteit, maar het gaat daarbij om projecten met een meer algemeen karakter (Asal Oesoel Japanse tijd, Europese bevolking MadoeraMestiezen van Kisar en Groene Boekje).

Heb je suggesties met betrekking tot de projecten die in dit menu zijn opgenomen of denk je aan nog andere onderwerpen en zou je die met SIGE willen bespreken, dan kun je contact opnemen via redactie@indischgenealogischerfgoed.nl.