Artikelen

Dit submenu bevat onder andere artikelen waarin niet de genealogie van een bepaalde familie wordt behandeld, maar die wat inhoud betreft, variëren van bijvoorbeeld een familiegeschiedenis of kleine biografie tot bijvoorbeeld een genealogisch overzicht in de vorm van een kwartierstaat, parenteel, afstammingsreeks of verwantschapsoverzicht of van een verslag van een gebeurtenis of een beschrijving van een historisch fenomeen tot een genealogisch groepsportret (prosopografie).

Daarnaast is er ruimte voor artikelen met een meer algemene inhoud, dat wil zeggen artikelen die achtergrondinformatie bieden over zaken waartegen je bij Indisch familieonderzoek tegenaan kunt lopen. Denk dan bijvoorbeeld aan de bestuurlijke indeling van Nederlandsch-Indië, de organisatie en taken van en rangenstelsels binnen het ambtelijk apparaat, het Oost-Indisch leger/K.N.I.L. en de koloniale oorlogen, de staatsrechtelijke indeling van de bevolking (Europeanen, inlanders en vreemde oosterlingen) en de overgang van de ene naar de andere groep, het onderwijs, het familie-, sociale en culturele leven, het onderwijs, de zending/missie, het particuliere bedrijfsleven (cultures, spoor- en tramwegen, mijnbouw, handel en scheepvaart) en de inheemse adel en bevolking.
Wil je als gastauteur ook een artikel schrijven, dan ben je vanzelfsprekend van harte welkom. In dat geval kun je contact opnemen via redactie@indischgenealogischerfgoed.nl.