Asal Oesoel Japanse tijd

Op dit moment is Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed bezig met het verzamelen van zogeheten asal oesoels (asal usuls). Daarvoor wordt onder meer gezocht in de collecties van het Indisch Familie Archief (IFA). Een asal oesoel was tijdens de Japanse bezetting van Nederlandsch-Indië een afstammingsbewijs waarmee men moest aantonen voldoende Aziatische voorouders te hebben om niet het Jappenkamp in te hoeven. Op dit moment zijn al ruim 50 asal oesoels boven tafel gekomen. Als voorbeeld is hier afgebeeld de asal oesoel van Ellen Georgine Fliers die zich bevindt in de collecties van het IFA.

Het streven is te komen tot een digitale publicatie (al dan niet gecombineerd met een uitgave in druk), waarin de gevonden asal oesoels zijn opgenomen en zo mogelijk in kwartierstaatvorm zijn uitgewerkt en voorzien van een portretfoto. Iedereen die nog een asal oesoel in zijn bezit heeft en aan dit project een bijdrage wil leveren, kan met de stichting contact opnemen via info@indischgenealogischerfgoed.nl.