Introductie

In dit menu krijgen met name de verhalende en visuele aspecten van de Indische familiegeschiedenis aandacht. In het submenu Verhalen lees je over gebeurtenissen in het dagelijkse leven op vooral lokaal niveau die direct ingrepen in het leven van de betrokken Europeanen en de inheemsen die met hen waren verbonden, de zogenaamde petite histoire. Daarnaast maak je kennis met zaken die verder reikten en een samenleving in zijn totaliteit raakten. Daarbij kan het gaan om zowel een dorpsgemeenschap als Nederlandsch-Indië als geheel en alles wat daar tussenin zit.
Een en ander gebeurt in de vorm van teksten die door of onder redactie van SIGE zijn geschreven of door het afbeelden van krantenberichten of een combinatie van beide. Als bron fungeren in hoofdzaak berichten die destijds in de Nederlandsch-Indische dagbladen verschenen.
In het submenu Nederlandsch-Indië in beeld vind je beeldmateriaal met betrekking tot diverse aspecten van het leven in Nederlandsch-Indië, te weten familie- en sociaal leven, wonen en werken, kunsten en cultureel leven, Europese cultures, spoorwegen, stadsgezichten en inheemse vorsten en adel.
In het submenu Boekbesprekingen wordt de inhoud van boeken (monografieën) besproken, die interessante genealogische en/of historische gegevens bieden over een bepaalde familie of groep van families of die informatie bevatten over het historische decor waartegen het leven en werken van de Europeanen in Nederlandsch-Indië zich afspeelde.
Als je voor een van de genoemde submenu’s content zou willen leveren, kun je contact opnemen via info@indischgenealogischerfgoed.nl.