Stokbroo

Stokbroo

Een kleine Indische familie – zij telde slechts twee gezinnen – met een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Stamvader Lodewijk Hendrik Jacob Stokbroo (1833-1905) was de zoon van inlandse vrouw Porsia. Zijn inlandse naam is niet bekend. Hij werd geboren op 2 april 1833 en aangenomen door Johannes Stokbroo (1783-1844) uit Amsterdam die te Japara op 10 februari 1834 vermoedelijk ook degene was die aangifte van zijn geboorte deed.  Na het overlijden van Stokbroo werd hij – wanneer precies is onbekend – geadopteerd door diens weduwe Cornelia Johanna Henrietta Meurs. Vermoedelijk hield deze adoptie verband met het overlijden van haar enige zoon in 1829 en wilde zij op die manier de naam Stokbroo laten voortleven. Bij gouvernementsbesluit van 11 januari 1847, nummer 3 werd hem vergund zich voortaan Lodewijk Hendrik Jacob Stokbroo te noemen en te schrijven. Met het overlijden in 1979 van de enige dochter – eerst mevrouw Guérin, later mevrouw Wollrabe – van zijn zoon Louis Alfred Eduard Stokbroo (1871-onbekend) stierf de familie uit. Zijn eigen dochters trouwden in respectievelijk de families Hillebrandt, Van den Nieuwenhof, en Peeters (twee broers). Een natuurlijke dochter van mevrouw Van den Nieuwenhof trouwde met Burgemeestre.

Familiewapen: –.

Publicaties: R.G. de Neve, ‘De familie Stokbroo in Nederlandsch-Indië’ op:

https://indischgenealogischerfgoed.nl (klikken op Genealogieën).

Weblinks: –.