Ravestijn

Ravestijn

Een familie waarvan na de stamvader twee generaties in Nederlandsch Indië zijn geboren. Stamvader Johannes Jacobus Ravestijn werd op 4 augustus 1896 in Rotterdam geboren als zoon van de huisschilder Dirk Ravestijn en Maria Heuvelink. De familie Ravestijn met de spellingsvarianten Ravestein en Ravesteijn kwam van oorsprong uit Nieuwpoort in Zuid-Holland en kende enkele generaties smeden in ’s-Gravenhage en Rotterdam. Zowel de oom als opa van moederszijde met de naam Derk Heuvelink van de Indische stamvader waren in dienst van het KNIL. Johannes Jacobus kwam a/b van het s.s. “Grotius” 30 juni 1916 in Nederlandsch-Indië als sergeant bij het 2e bataljon in Magelang (Kedoe). Hij beëindigde zijn loopbaan als reserve tweede luitenant bij de Indische pensioenfondsen en overleed ’s-Gravenhage 6 december 1977.

Uit het huwelijk van Ravestijn met Wilhelmine Gerardine Dessauvagie (1896-1986) kwamen 3 zonen en 2 dochters voort. Huwelijken werden gesloten met de Indische families Wilderink, Johann, Klok, Authier en Kamarzarian. De huidige leden van deze familie wonen in Nederland.

Y-DNA: op basis van een Big-Y DNA test van de kleinzoon van Indische stamvader Johnny Ravestijn is het Y-DNA bepaald op  R-BY31928.

Publicaties: Reeks monografieën van de Indische Genealogische Vereniging deel 1, Een Engelsman op Java : Francis Ord Marshall en zijn voor- en nageslacht (2019) 96-107.