Loke

Loke

Een familie die afstamt van twee broers die zich in Indië vestigden namelijk
Johannes Jacobus Loke geboren te Medemblik op 24 september 1857 en
Herman Willem Andries Servaas Loke geboren te Medemblik op 8 maart 1859.
Hun ouders zijn de in Breda geboren Servaas Loke, inspecteur der registatie en
domeinen en Louiza Catharina Schäuikes. Johannes Jacobus was werkzaam als
spoorwegambtenaar en erkende kinderen bij Aidja. Herman Willem Andries
Servaas was luitenant-generaal van het Oost Indisch leger en was getrouwd met
Louisa Helena van der Veen geboren in Telok Djambi (Krawang).
Een bekende telg was de zoon van Herman Willem Andries Servaas Mr. John
Servaas Loke (1888-1945), procureur-fiscaal van het Bijzonder gerechtshof te
Rotterdam.
Huwelijken werden gesloten met lede van de Indische families Van der Capellen
en Droop. De huidige leden van deze familie wonen in Nederland.