De Indische roots van Waldemar Torenstra

Inleiding

De aflevering van de tv-serie Voorouders van verre op 16 februari 2013 met in de hoofdrol film- en tvacteur Waldemar Torenstra kreeg, zoals inmiddels bij velen bekend, een verrassende ontknoping. De partner van presentatrice en actrice Sophie Hilbrand en vader van haar twee kinderen bleek namelijk een adellijke grootmoeder te hebben, een overgrootvader die kamerheer in buitengewone dienst was geweest van Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana en was als kers op de taart een afstammeling van Willem van Oranje. Begrijpelijkerwijs werd met name dit laatste aspect in de periode na de uitzending flink uitvergroot. Zijn Indische roots trokken in vergelijking daarmee beduidend minder aandacht van de media en het grote publiek. En de aandacht die er was, concentreerde zich vooral op het feit dat een van zijn voorvaders de resident was – gedoeld werd op Reinier Scherius, resident van Menado – aan wie Eduard Douwes Dekker (Multatuli) als gewestelijk secretaris ondergeschikt was geweest.