Een moord op klaarlichte dag

Op zaterdagmorgen 21 augustus 1926 omstreeks negen uur, half tien vond er te Bandoeng op de Kleine Lengkongweg een ernstig geweldsincident plaats die een rustige ochtendwandeling veranderde in een bloedig drama. De slachtoffers waren Jacob Lambach en zijn vrouw, waarbij de eerste uiteindelijk aan zijn verwondingen bezweek.

Een familieperkara was de oorzaak van dit bijzonder treurige voorval, waaraan de Indische pers uitgebreid aandacht besteedde.

De Kleine Lengkongweg lag in het zuidoostelijke deel van Bandoeng en liep iets meer zuidelijk gelegen evenwijdig aan de Grote Postweg Oost. Zij vormde onderdeel van de route die het verkeer vanuit het westen van de stad langs de zuidzijde van de aloon aloon voerde richting het sportterrein Nieuw Houtrust. De Grote Postweg vormde de oost-westverbinding die de aloon aloon langs de noordzijde passeerde.

Grote Postweg Oost te Bandoeng.

 

Aloon aloon te Bandoeng.

 

Wie het fijne van deze zaak wil weten kan hieronder klikken.

Lambach versus De Smedt