Barkey

(Bremen, Berbice, Nederlandsch-Indië)

Beschrijving: Op zilver een rode keper, vergezeld van drie zwarte afgerukte berenklauwen, de bovenste twee wijzend naar de schildrand. Helmteken: een zwarte berenklauw tussen twee olifantstrompen van zwart, zilver en rood.

Dit wapen werd gevoerd door Dithmarus Barkey (1579-1645) te Bremen.

Zie: J. Siebmacher, Grosses und allgemeines Wappenbuch. V. Band, III. Antheilung. Bürgerliche Wappen (Neurenberg 1888) 57 en Tafel 62.

Voor Anthony Barkey, koopman, wonende te Dublin en tot dezelfde Bremense familie behorend als Dithmarus Barkey voornoemd, werd in 1700 het volgende wapen geregistreerd: Op zilver een rode keper, vergezeld van drie afgerukte zwarte leeuwenklauwen, de bovenste twee wijzend naar de schildrand. Helmteken: een zwarte leeuwenklauw tussen twee struisvogelveren, rechts van zilver, links van rood. Helmkleed: rood, gevoerd van zilver.

Zie: Sir Bernard Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales, comprising a registry of armorial bearings from the earliest to the present time (Londen 1884) 48-49.

Een lakafdruk van het wapen met de struisvogelveren in het helmteken is opgenomen in de heraldische databank van het CBG.

Het betreft hier vermoedelijk een zegel van Anthony Barkey (1740-1795), raad-extraordinair van Nederlandsch-Indië en stamvader van de Indische tak, of van een van diens nakomelingen. Zie voor een genealogie van de oudste Indische generaties: De Indische Navorscher 1989, pag. 18-21.

voor een pdf-bestand van het hele artikel.