Marshall, Francis Ord

Marshall, Francis Ord, landbouwondernemer op Java. Londen 1810 - Japara 1870.

Marshall, Francis Ord, landbouwondernmer op Java, werd geboren in Londen op 17 februari 1810 en gedoopt op 13 maart 1810 in Saint Pancras Old Church Parish te Camden in Middlesex als zoon van John Marshall, scheepskapitein in dienst van de East Indian Company en Jane Campbell. Vader John Marshall was afkomstig uit Totnes in Devon, waar zijn vader William Marshall en zijn familie politiek actief was. Zijn grootvader van moederskant William Chadder was in 1760 burgemeester van Totnes. Francis Ord bracht vanaf 1816 een deel van zijn jeugd door in Kaapstad waar zijn vader President van de Lombard en Discount Bank was. Van 5 april 1831 tot 6 maart 1835 was Francis Ord ‘writing clerk’bij het House of Lords in Londen. Hij verkreeg op 10 mei 1836 toestemming voor tijdelijk verblijf in de residentie Batavia. Merkwaardigerwijs was hij in 1839 architect en machinist op suikerondernemingen in de omgeving van Semarang en Pekalongan, eigendom van de broers Constant Jacques en August Dirk Daendels. Vanaf omstreeks 1850 tot vermoedelijk 1855 of 1856 was hij houtcontractant te Gedong Panie bij Bodja (Kendal, Semarang).  In de Indische almanakken voor de jaren 1848-1856 vinden we Francis vermeld als eigenaar van de Nederlandsch-Indische barken “Ellen” en “Naga Laut”.

Nadat een verzoek twee keer was afgewezen verkreeg hij op 16 april 1852 uiteindelijk toestemming tot permanent verblijf in Nederlandsch Indië. Dit gaf hem de mogelijkheid om vanaf 1853 geregeld in Engeland te verblijven waar hij gedurende de jaren 1854-1861 als lid van de Royal Thames Yacht Club (vanaf 1 november 1854) en als lid van de Royal  Yacht Club (vanaf 14 juli 4 juli 1857) deel nam aan zeilwedstrijden met de schoeners “Therese”, “Thought” en “Vestal”.  In de Indische almanakken 1859-1864 wordt Francis vermeld als contractant van de onderneming Kaliemaas (district Bodja, residentie Semarang). Deze onderneming van 1000 bouw groot was gevestigd op van het gouvernement gehuurde woeste gronden en bestemd voor de productie van koffie.

Tevens was hij in 1861 mede-eigenaar van het te Semarang geregistreerde s.s. “Oenarang” en in 1865 huurder van een touw- en garenfabriek in Leeds (Engeland). In  juni 1868 bood hij zijn tabaksonderneming Bodja met het merk FOM te koop aan. Op 5 april 1870 overleed hij in Japara. De afwikkeling van zijn nalatenschap duurde ruim twee jaar en werd beëindigd met een vergadering van crediteuren op het kantoor van zijn executeur-testamentair G.A.W. Wermuth op 31 augustus 1872.

Marshall was in de St. John the Evangelist te Westminster op 29 november 1831 getrouwd met Eliza Jane Glasse, dochter van Francis Glasse en Eliza Stimpson. Blijkbaar was dit geen gelukkig huwelijk want terwijl hij al enige jaren in Indië verbleef werd op 20 oktober 1839 in Chelsea (Kensington Union, Middlesex) zoon Francis Glasse Marshall uit dit huwelijk geboren. Het huwelijk werd pas op 30 mei 1861 in Londen ontbonden.

Francis Ord zelf had een relatie met Chinese vrouw Teh Ing Njo. Uit deze relatie werden zes kinderen geboren waarvan de oudste, Fanny op 9 oktober 1839 in Semarang in dezelfde maand als Francis Glasse Marshall. Zijn dochter Ellen trouwde met Pierre Gérard Nicolas Dessauvagie die zijn schoonvader opvolgde als huurder van het landgoed Kalimaas.

Gedurende zijn verblijf in Engeland had Francis Ord een relatie met Ursula Hutchins (1831-1873). Marshall nam de zorg voor haar buitenechtelijke kind op zich. Deze zoon heet later voluit William Norman MacDuff Roper-Marshall. Er leven nog steeds nazaten van hem met de achternaam Roper-Marshall.   Ondanks haar relatie met met Francis Ord trouwde Ursula in februari 1856 met Henry Tanner Symes. Een huwelijk dat gepaard ging met felle ruzies en fysiek geweld en daarom al in 1857 door echtscheiding werd ontbonden.

© BWNI.

In bronvermeldingen aan te halen als:  Marshall, Francis Ord, ‘Biografisch Woordenboek van Nederlandsch-Indië’, https://indischgenealogischerfgoed.nl/bwni-marshall-francis-ord/

Archivalia: —

Literatuur: Reeks monografieën van de Indische Genealogische Vereniging deel 1, Een Engelsman op Java : Francis Ord Marshall en zijn voor- en nageslacht (2019) 11-30.

Familiepapieren: —

Krantenberichten: —

Ralph Ravestijn
© BWNI.
In bronvermeldingen aan te halen als:  Marshall, Francis Ord, ‘Biografisch Woordenboek van Nederlandsch-Indië’, https://indischgenealogischerfgoed.nl/bwni-marshall-francis-ord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *