YFull sponsort Y-DNA analyses

In het project monografie genealogie Toegoe zijn van een aantal bekende Toegoenese Christenfamilies het volledige Y-DNA gemeten met de Big Y test van Familietreedna. Deze levert belangrijke informatie, maar levert nog geen bruikbare leeftijdschattingen van splitsingen van Y-DNA naar andere mensen. Deze leeftijdschattingen kunnen via een wetenschappelijk verantwoorde methode gedaan worden door YFull.

Contact met YFull met de vraag of zij ons behulpzaam konden zijn bij het DNA onderzoek werd positief beantwoord; zij zijn bereid de tien genoemde Y-DNA testen volledig te analyseren. Uiteraard zijn wij hier heel blij mee en dankbaar.

De resultaten over gezamenlijke voorouders met langere tijd geleden (soms tot 1000 of 3000 jaar geleden) zullen de lijnen naar dit verleden vaststellen. We zullen in het eindrapport over het Toegoenese onderzoek hiervan verslag doen.