Von Ranzow

(Holstein-Nederlandsch-Indië)

Beschrijving: Gevierendeeld: I en IV gedeeld van zilver en rood; II en III op veld van goud een linkerschuinbalk, boven en beneden vergezeld van zes, in de richting van de schuinbalk geplaatste ruiten (3, 2, 1), alles van zwart. Op een blauw hartschild een gekroonde gouden leeuw, rood getongd. Drie helmen en drie kronen van drie bladeren en twee parels. Helmtekens: een geopende zwarte vlucht; een kroon als de helmkroon, gaande om de boveneinden van twee olifantstrompen van zilver en rood; een gouden scepter waarop een schijf, beladen zoals het tweede en derde kwartier en omgeven door twaalf cirkelvormig geplaatste pauweveren van natuurlijke kleur. Helmkleed: blauw gevoerd van zilver en zwart, gevoerd van goud.

Dit is het wapen van de tot de Nederlandse adel behorende Indische familie Von Ranzow. De stamvader van deze familie is Ferdinand Heinrich Wilhelm graaf von Ranzow (1828-1890, Oost-Indisch ambtenaar 1851-, laatstelijk assistent-resident van Djokjakarta 1868-1873. Bij Koninklijk Besluit van 17 jan. 1872, nr. 7 werd hij in de Nederlandse adel ingelijfd met de titel graaf en gravin op allen.

voor een pdf-bestand van het hele artikel.