Von Faber

Beschrijving: Gedeeld: I op een veld van zilver een paalsgewijs geplaatste rechterarm van natuurlijke kleur, komende uit een zwarte opgestroopte mouw, in de hand houdende een schuinlinks geplaatste zwarte hamer; II op een blauw veld drie paalstgewijs geplaatste gouden sterren, het schild voorzien van een gouden omboordsel. De helm gekroond van drie bladeren en twee parels. Helmteken: de arm van het schild. Helmkleed: zwart, gevoerd van goud.

Bron: Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser. Alter Adel und Briefadel 18 (1925).

N.B. In de beschrijving van het wapen aldaar is sprake van een ‘weissem Hemdaufschlag’ (in bovenstaande afbeelding zwart) en een ‘schwarzen hammer an hölzernem Stiele’ (in bovenstaande afbeelding geheel zwart).

Bovenstaande afbeelding van het familiewapen is afkomstig van de website van Ruud von Faber (www.vonfaber.nl).

Zie voor lakafdrukken van dit wapen de heraldische databank van het Centraal Bureau voor Genealogie.

De Indische tak stamt af van Ernst Ludwig Wilhelm (Ernst Wilhelm Ludwig) von Faber (1798-1859), Oost-Indisch ambtenaar, laatstelijk administrateur van de tinmijnen op Banka 1843-†. Zie voor hem en zijn nakomelingen: E.B.G. Lokerse, Von Faber (Rijswijk 1988). Zie ook: De Indische Navorscher 2008, pag. 109.

voor een pdf-bestand van het hele artikel.