Von Bornemann

(Denemarken-Nederlandsch-Indië)

Beschrijving: Op een veld van blauw een spuitende gouden fontein, bestaande uit twee niveau’s, aan weerszijden vergezeld van negen, gelijkmatig over het schild verdeelde gouden sterren. De helm gedekt door een kroon van drie bladeren en twee parels. Helmteken: een goud en blauw doorsneden uitkomende wildeman, gekroond als de helm, met tussen de schouder en elleboog afgesneden armen. Helkleed: blauw, gevoerd van goud.

Dit wapen werd in 1811 bij zijn verheffing in de Deense adelstand (met het predicaat von) verleend aan Cosmus von Bornemann, heer van Bjergbyegaard, majoor in Deense dienst. Hij was de vader van Cormus von Bornemann (1809-1880), stamvader van de Indische tak.

voor een pdf-bestand van het hele artikel.