Daar werd wat gruwelijks verricht. Slavernij in Nederlands-Indië

In Daar werd wat gruwelijks verricht, bij Athenaeum-Polak en Van Gennip in 2015 verschenen, beschrijft Reggie Baay met een knipoog naar het standaardwerk van Mr. W.H. van Helsdingen “Daar werd wat groots verricht …” de slavernij in Nederlands-Indië op een niets ontziende wijze. Juist in deze tijd, waarin aandacht voor slavernij en discriminatie buitengewoon groot en actueel is, maar veelal gericht op de West, zouden velen dit boek moeten lezen. Dat er in Nederlands-Indië (de Oost) vanaf het begin van de VOC tot laat in de 19e eeuw slavernij op grote schaal voorkwam, is voor velen onbekend. Met vele voorbeelden van gruwelijk optreden tegen de tot slaaf gemaakten is het geen makkelijk boek, maar het historisch perspectief van dit boek is van groot belang! Opmerkelijk is dat Baay in het hoofdstuk Pressuregroups (blz. 269-273) aandacht besteed aan de Toegoenezen en wat hun is overkomen.

Mark Berkhout.