Bersiap! Opstand in het paradijs

Dr. H.Th. Bussemaker, zelf Indische Nederlander, beschrijft in zijn boek Bersiap! Opstand in het paradijs dat in 2005 verscheen bij de Walburg Pers, met grote integriteit de Bersiap (1945-1946). Eigenlijk is dit tot nu toe het enige werk, dat vrijwel compleet aandacht besteedt aan deze roerige periode van opstand van de Indonesiërs tegen de Nederlanders. Voor vele niet-Indische mensen is dit een minder bekende periode, echter met grote gevolgen en een groot aantal slachtoffers. Het zou bijdragen aan massale terugkeer naar Nederland, maar ook de vlucht van Indische Nederlanders, die hun ‘vaderland’ nog nooit hadden gezien. De wreedheden en angst die de Bersiap kenmerkten op diverse plekken op Java en Sumatra worden geografisch en chronologisch beschreven op een historisch verantwoorde manier, met niets sparende kritiek op het Britse optreden en Nederlands beleid. Ook de rol van de Japanners wordt behandeld.

Mark Berkhout.