Van Der Hucht

(Zierikzee-Nederlandsch-Indië)

Beschrijving: Op gouden veld een rechts op het schild geplaatste groene boom, vergezeld links van een rode leeuw, alles op groene grond. Helmteken: een uitkomende rode leeuw. Helmkleed: rood, gevoerd van goud.

Bron: heraldische databank van het Centraal Bureau voor Genealogie; Nederland’s Patriciaat 1975.

Zie voor een genealogie van deze familie: Nederland’s Patriciaat 1975, pag. 146-173. De Indische tak van deze familie (uitgestorven in 1966) stamde af van Willem Carel Albertus van der Hucht (R.M.W.O. 4) (1818-1862). De stamvader was een volle neef van Jan Pieter van der Hucht (1797-1846), lid van de fa. Kerkhoven & Co., mede-eigenaar van de thee-onderneming Parakan Salak (Soekaboemi, Preanger Regentschappen). Zie voor hem en zijn familie: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 1988, pag. 153-212; Hella S. Haasse, Heren van de Thee (Amsterdam 1992).

voor een pdf-bestand van het hele artikel.