Steinmetz

(Landau-Nederlandsch-Indië)

Beschrijving: gekwartileerd: I op een rood veld drie [gouden?] sterren; II in blauw een [gouden of zilveren] leeuw; III in zwart een [zilveren] doodshoofd; IV in rood drie [gouden] kruisjes (linker wapen)/malthezerkruisjes (rechterwapen). Helmteken: een geopende vlucht (geen kleuraanduiding). Schildhouders: twee griffioenen (geen kleuraanduiding). Helmkleed: geen kleuraanduiding, maar wellicht rood, gevoerd van zilver.

Bron: Heraldische Databank van het Centraal Bureau voor Genealogie (linker wapen); De Indische Navorscher 6 (1940), pag. 7 en 20 (rechter wapen), alwaar werd medegedeeld dat Carl Philip Conrad Steinmetz, resident van Pasoeroean, met dit wapen in 1855 zegelde.

De Indische takken stammen af van Carl Philip Conrad Steinmetz (R.M.W.O.3, R.N.L., J) (1806-1865), Johan Carl Regin Steinmetz (M.K.) (1807-1885), en Carl Herman Dino Steinmetz (1890-1948).

Literatuur: P.A. Christiaans, ‘Genealogie van de familie Steinmetz in Nederlandsch-Indië’, De Indische Navorscher 2009, pag. 115-130.

voor een pdf-bestand van het hele artikel.