Pechler

(Duitsland-Nederlandsch-Indië)

Beschrijving: Op een blauw veld een zilveren schuinkruis, vergezeld in elk van de hoeken van een gouden vijfpuntige ster. Helmteken: de ster tussen twee zilveren olifantstompen. Helmkleed: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen werd ten behoeve van Robert Paul Pechler, wonende te Zwolle, in 2006 ontworpen en op 12 juni 2006 onder nummer 983 geregistreerd in het register van familiewapens van het Centraal Bureau voor Genealogie.

De wapenvoerder stamt af van Johan Nicolaas Pechler (overl. 1794), stamvader van de Indische tak en 21 sept. 1767 als soldaat in V.O.C.-dienst aan boord van het schip “Woestduin” (kamer Amsterdam) naar Nederlandsch-Indië vertrokken en 23 april 1768 te Batavia aangekomen.

voor een pdf-bestand van het hele artikel.