Montanus

(Gent-Nederlandsch-Indië)

Beschrijving: Gevierendeeld: I en IV op groen een gouden springend hert, rood getongd; II en III op zilver drie rode versmalde balken. De helm gedekt door een kroon van drie bladeren en twee parels. Helmteken: het hert uitkomend. Helmkleed: groen, gevoerd van goud. Bron: website van Hans Montanus http://(www.hans-montanus.nl)

De Indische tak, die voornamelijk op Banda bloeide (bloeit?), stamt af van Evert Willem Montanus (1812-1856). Hij was een afstammeling van Petrus van den Berghe, genaamd Montanus (overl. 1628), echtgenoot van Jacomina d’Hondt (zie: Nederland’s Patriciaat 2003/2004 (genealogie Hondius), pag. 90).

Petrus van den Berghe, genaamd Montanus is wellicht omstreeks 1560-1565 geboren (hij trouwde in 1585). Volgens de genealogie Hondius was hij een zoon van Levinus van den Berghe, heer van Watervliet, en Elisabeth d’Hondt. De website van Hans Montanus noemt echter als vader Pieter Levinusz. van den Berghe, die op zijn beurt de zoon was van Levinus van den Berghe, heer van Watervliet en Boitshoucke (overl. Gent 1588).

Petrus van den Berghe, genaamd Montanus, was degene die (in Londen; de familie was om geloofsredenen naar die stad uitgeweken) zijn naam verlatiniseerde tot Montanus. Volgens de website van Hans Montanus nam hij bij die gelegenheid het hierboven afgebeelde wapen aan. De kroon die in dit wapen op de helm is geplaatst (een gouden met edelstenen bezette gouden ring met drie bladeren en twee parels), is in Nederland onder het koninkrijk uitsluitend voorbehouden aan grafelijke families. Ten overvloede wordt hier vermeld dat de familie Montanus niet voorkomt in Nederland’s Adelsboek. Genealogische gegevens met betrekking tot de Indische tak zijn te vinden op de website van Hans Montanus.

voor een pdf-bestand van het hele artikel.