Lapré

(Leiden-Nederlandsch-Indië)

Beschrijving: Op een blauw veld een gouden lelie met als middenblad een breedarmig Latijns kruis, vergezeld van drie schuin vliegende zilveren vogels. Helmteken: een gouden posthoorn, rood beslagen, geopend en gemond. Helmkleed: groen, gevoerd van zilver.

De eerste wapenvoerder was Jan Lapré (1829-1873), chef van het postkantoor te Banjoemas 1864-1873. Hij was een kleinzoon van Pieter Lepré (1730-1768), stamvader van de Indische Lapré’s.

Het wapen Lapré werd op 2 juni 2005 onder nummer 943 ingeschreven in het register van familiewapens van het Centraal Bureau voor Genealogie.

Zie voor publicaties over deze familie: De Indische Navorscher 1989, 55-59; De Indische Navorscher 1992, 26-40, 165-169; De Indische Navorscher 2010, 40-51. Zie voor het familiewapen: Nederlandse Genealogieën 1989, 14 en 34-35 (noot 1).

voor een pdf-bestand van het hele artikel.