Kruseman

(Westfalen-Nederland-Nederlandsch-Indië)

Beschrijving: Op een groen veld een gebogen, geharnaste arm, komende uit de linkerschildrand, met in de hand van natuurlijke kleur een schuinlinks geplaatst zilveren kromzwaard met gouden gevest, in de schildhoeken vergezeld van een zilveren kruisje. Helm: half aanziend. Helmteken: de arm met het zwaard uitkomend. Helmkleed: groen, gevoerd van zilver.

Bron: heraldische databank van het Centraal Bureau voor Genealogie; Nederland’s Patriciaat 1954.

Zie voor een genealogie van deze familie Nederland’s Patriciaat 1954, pag. 229-276.

voor een pdf-bestand van het hele artikel.