Holmberg De Beckfelt

(Zweden-Nederlandsch-Indië )

Beschrijving: Een golvende zilveren dwarsbalk, boven op een rood veld vergezeld van drie zwarte kraaien, beneden op een blauw veld vergezeld van twee gouden bergen. Wrong: rood, zilver, blauw, zilver enz. Helmteken: een bloeiende oranjetak met bladeren en drie vruchten, alles van natuurlijke kleur, tussen een zilveren vlucht. Schildhouders: rechts een omziende leeuw van natuurlijke kleur; links een omziende zwarte adelaar, de vlucht tegen het lichaan gehouden, bruin gebekt en gepoot. Wapenspreuk: Fidéle à mon devoir in zwarte letters op een wit lint

Bron: heraldische databank van het Centraal Bureau voor Genealogie; Nederland’s Adelsboek 1995.

Zie voor een genealogie van deze familie: Nederland’s Adelsboek 1995, pag. 369-375. Deze in 1969 uitgestorven familie stamde af van jhr. Otto Carel Holmberg de Beckfelt (1794-1857), Oost-Indisch ambtenaar en laatstelijk resident van Pekalongan 1826-1828 en de Preanger Regentschappen 1828-1842. Otto Carel Holmberg de Beckfelt werd bij Koninklijk Besluit van 31 dec. 1838, nummer 74 met het predicaat jonkheer ingelijfd in de Nederlandse adel. Zijn vader Niclas Kyronius (Holmberg de Beckfelt) (1742-1818) werd door koning Gustaaf III van Zweden bij diploma van 2 juni 1789 onder de naam Holmberg de Beckfelt in de Zweedse adelstand verheven.

voor een pdf-bestand van het hele artikel.