Hartsinck

(Amsterdam-Nederlandsch-Indië)

Beschrijving: Op zilver drie golvende, blauwe dwarsbalken en op een rood schildhoofd een gouden wassenaar. Helmteken: een uitkomende rode leeuw met in zijn poten een groene, gebogen doornenstok. Helmkleed: blauw, gevoerd van zilver.

Dit is het wapen van de Amsterdamse familie Hartsinck, dat is afgebeeld in: A.A. Vorsterman van Oijen, Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familiën met genealogische en heraldische aantekeningen, plaat 37. Zie voor dit wapen ook: Nederland’s Patriciaat 1911, pag. 195.

De hierboven geplaatste afbeelding bevindt zich in de collectie tekeningen en prenten van het Stadsarchief Amsterdam en is gedownload via: http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/weergave/record/?id=010097009565.

De Indische tak van de familie Hartsinck stamt af van Andries Hartsinck (1755-1811), raad-extraordinair van Nederlandsch-Indië. Zie voor hem en zijn familie: De Indische Navorscher 1996, 14-21.

voor een pdf-bestand van het hele artikel.