Domis (De Senerpont Domis)

(Bergen op Zoom-Antwerpen-Amsterdam-Alkmaar-Nederlandsch-Indië)

Beschrijving: Gekwartileerd: I en IV op een veld van zilver drie zwarte maliën en een rood schildhoofd beladen met een gouden barensteel met drie hangers; II en III op een veld van zilver een zwarte leeuw, rood getongd en genageld. Over alles heen een hartschild: doorsneden van blauw en rood, beladen met een gouden leeuw. Wrong: geen. Helmteken: een in een rood gewaad geklede, uitkomende mansfiguur zonder armen, gebaard van natuurlijke kleur, een groene hoofddoek dragende, tussen een antieke of gesloten zilveren vlucht. Helmkleed: rood, gevoerd van zilver.

Schildhouders: rechts een zwart-goud doorsneden omziende griffioen, links een zwarte omziende leeuw van het schild.

Bron: Heraldische Databank van het Centraal Bureau voor Genealogie.

De Indische tak stamt af van Hendrik Jacob Domis (R.N.L.) (1782-1842).

Literatuur: D. van Duijn, ‘Domis (De Senerpont Domis)’, De Indische Navorscher 2001, pag. 104-116, ald. 111-116. Op pagina 104 is bovenstaand wapen afgebeeld zonder het hartschild en het eerste en vierde kwartier zonder het schildhoofd.

voor een pdf-bestand van het hele artikel.