De Neve

(Mechelen-Bergen op Zoom-Steenbergen-Nederlandsch-Indië)

Beschrijving: Doorsneden: I op een veld van goud drie blauwe koeken naast elkaar; II op blauw veld een gouden ster. Helmteken: een gouden ster tussen een blauwe vlucht. Helmkleed: blauw, gevoerd van goud.

Blijkens hun zegels werd dit wapen gevoerd door Dr. Christiaan de Neve (1732-1785), medisch doctor en schepen te Bergen op Zoom, en diens achterneef Gillis Pieter de Neve (1754-1826), grondeigenaar te De Heen, schepen en weesmeester te Steenbergen en heemraad van diverse omringende polders. Beide wapenvoerders stamden via diens tweede zoon af van Jan de Neve (omstr. 1559-1609/1610), meester-zadelmaker te Bergen op Zoom.

Blijkens een eind-achttiende-eeuwse wapenkaart in het familiearchief Reigersman zou een gelijkend wapen reeds zijn gevoerd door Philips de Neve (1584/1585-1650/1651), meester-zadelmaker te Bergen op Zoom en oudste zoon van Jan de Neve voornoemd.

Familieleden in Nederlandsch-Indië, waar onder Gilles Pieter de Neve (1823-1883), luitenant-generaal en commandant van het Oost-Indisch leger, voerden de koeken op een gouden schildhoofd.

Het doorsneden wapen werd op 9 juni 2009 onder nummer 1.086 geregistreerd in het register van familiewapens van het Centraal Bureau voor Genealogie.

voor een pdf-bestand van het hele artikel.