Burgemeestre

(Lobith-Nederlandsch-Indië)

Beschrijving: Op blauw een zilveren geopende burcht. Helmteken: een blauwe antieke vlucht. Helmkleed: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen werd blijkens zijn zegel gevoerd door Peter Burgemeester (1695-1737), koninklijk Pruisisch tolontvanger te Lobith (bron: Oud Rechterlijk Archief van Nijmegen, inv.nr. 1402).

Peter Burgemeester was de vader van Diederik Christiaan Burgemeestre (1734-1802), kapitein der cavalerie te Djokjakarta en stamvader van de Indische familie Burgemeestre. Zie voor de genealogie van deze familie De Indische Navorscher 2010, pag. 52-122 met een afbeelding van het zegel van Peter Burgemeester op pag. 55.

Dit wapen werd op 14 februari 1979 onder nummer 165.202.43364 geregistreerd in het register van familiewapens van het Centraal Bureau voor Genealogie.

voor een pdf-bestand van het hele artikel.