Albinus

(Anhalt-Leiden-Nederlandsch-Indië)

Beschrijving: Gekwartileerd: I doorsneden van blauw en zwart, B beladen met versmalde gouden dwarsbalk en over alles heen een omgewende, rood getongde zilveren leeuw, houdende in de rechtervoorpoot een zilveren zwaard met gouden gevest; II op veld van goud een halve zwarte adelaar komende uit de deellijn; III de Friese adelaar; IV doorsneden van blauw en zwart, B beladen met versmalde gouden dwarsbalk en over alles heen een rood getongde zilveren leeuw, houdende in de rechtervoorpoot een zilveren zwaard met gouden gevest;  Hartschild: op een rood veld een staande, geharnaste man met in de rechterhand een staande hellebaard, alles zilver. Helmkleed: links rood, gevoerd van zilver, rechts blauw, gevoerd van zilver.

Bron: Wapenboek van het St. Bartholomeus Gasthuis te Utrecht, 1407-1814, folio 63 (digitaal te raadplegen via de website van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (www.knggw.nl).

N.B.: dit wapen wijkt af licht van het wapen dat wordt afgebeeld en beschreven in de Heraldische Databank van het Centraal Bureau voor Genealogie en dat in zwart-wit is overgenomen in de genealogie Albinus in De Indische Navorscher 28 (2015).

De Indische tak stamt af van Wilhelm Bernhard Albinus (1705-1751).

Literatuur: Roel de Neve, ‘De Indische familie Albinus. Haar eerste drie generaties en directe, uit Anhalt stammende voorgeslacht’, De Indische Navorscher 2015, pag. 222-243, ald. 227-237; R.G. de Neve, ‘De Indische familien Albinus. Een vernieuwde aanzet tot haar genealogie’, De Indische Navorscher 2018, pag. 182-211.

voor een pdf-bestand van het hele artikel.