Welkom op de website van Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed

SIGE zoekt medewerkers
Wil je ook medewerker bij SIGE worden omdat je het leuk vindt Indisch familieonderzoek te doen en anderen daarmee te helpen, mail dan naar info@indischgenealogischerfgoed.nl. SIGE biedt je geen salaris, maar wel leuk werk en gezellige ‘collega’s’.

SIGE-helpdesk genealogie en heraldiek
Een nieuwe gratis service van SIGE is de helpdesk genealogie en heraldiek (SIGE-helpdesk). Sinds 1 januari 2021 is de helpdesk operationeel. De adviezen die door de helpdesk worden gegeven, zijn kosteloos. Wil je door SIGE onderzoek laten doen, dan kan dit en ook daaraan zijn geen onderzoekskosten verbonden. Als je een groter onderzoek zou willen laten doen, stellen wij een donatie op prijs (de hoogte van de donatie mag je zelf bepalen).

Biografisch Woordenboek van Nederlandsch-Indië (BWNI)
Nieuw bij SIGE het Biografisch Woordenboek van Nederlandsch-Indië (BWNI).

Onderzoeksdossiers
Op de SIGE-website zijn recent twee nieuwe onderzoeksdossiers geplaatst, te weten die van de families:

SIGE-YouTubekanaal
Op het YouTubekanaal van SIGE te vinden een gesprek tussen Willeke Binnendijk van MyHeritage en Mark Berkhout, voorzitter van SIGE, over het SIGE-project Inlandse Christenen Toegoe (https://www.youtube.com/watch?v=sAKEBMaiwwE).