Gezicht op de Goenoeng Gedeh en de Goenoeng Pangerango, ongedateerd, door Raden Saleh (huidige verblijfplaats onbekend)