Jungle op, omstreeks 1860, door Raden Saleh (Smithsonian American Art Museum, objectnr. 1985.66.328,264)