Het gezin van Hermanus van Dorp (1841-1907), havenmeester laatstelijk te Padang, en zijn Javaanse echtgenote Lamirah. De foto dateert waarschijnlijk van 1896 of 1897 en is genomen in Muntok op Banka