Een lid van de Javaanse adel met zijn echtgenote, ongedateerd, door Raden Saleh (huidige verblijfplaats onbekend)