Een groep Europeanen en twee inheemse mannen te Koeanger (Madoera)