Historisch-genealogische onderzoeksprojecten van Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed (SIGE)

SIGE heeft in het kader van de regeling ‘Collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidie ontvangen voor het uitvoeren van twee historisch-genealogische onderzoeksprojecten. Deze projecten moeten resulteren in boeken over respectievelijk de perkeniers op Banda en de inheemse Christengemeenschap te Toegoe bij Batavia, tegenwoordig een wijk van Jakarta. De verschijning van beide boeken staat gepland voor 2022.

Door middel van historisch en genealogisch onderzoek worden beide bevolkingsgroepen in beeld gebracht en in hun historische context geplaatst. Afhankelijk van de beschreven groep, wordt onder meer aandacht besteed aan de sociale en geografische herkomst van de betreffende families, de mate waarin men binnen de eigen groep trouwde, sociale en geografische herkomst van huwelijkspartners van buiten, beroepsmatige activiteiten, contacten met de inheemse bevolking, de rol van vrouwen, het Indische concubinaat, slavernij, de houding van het Nederlands-Indische gouvernement jegens beide groepen en de repatriëring.

Inmiddels zijn verschillende onderzoekers volop bezig met het verzamelen van gegevens. SIGE komt graag in contact met mensen – bijvoorbeeld personen die tot de onderzochte groepen behoren, geïnteresseerde buitenstaanders, genealogen en historici – die iets kunnen meedelen over de Toegoenese Christengemeenschap of de Bandanese perkeniers en hun kennis willen delen. Zij kunnen – ook voor vragen over beide projecten – contact op nemen via het e-mailadres redactie@indischgenealogischerfgoed.nl.

1 Comment

  1. E. E. Pendjol schreef:

    Ik behoor tot de Toegoenese gemeenschap die in 1950 vanuit Toegoe naar Hollandia ( Ned. Nieuw Guinea) gevlucht waren, in 1962 naar Ned. Gevlucht, 1963 naar Suriname vertrokken en in 1967 terug naar Ned.
    Ik ben nu bezig met het verzamelen van info over de gemeenschap en een documentaire te maken.