Meijer Oproep

De familienaam Meijer in Nederlandsch-Indië

Heet je Meijer, heb je Indische roots en wil je weet hoe je familie in elkaar steekt, dan tref je het niet. De familienaam Meijer behoort in Nederlandsch-Indiëimmers tot de meest voorkomende familienamen. In het adresboek van Nederlandsch-Indië voor 1941 bestrijkt zij maar liefst vier pagina’s, net als de familienaam Jansen. De familienamen De Vries, De Jong en Muller volgen met respectievelijk drie en een halve, drie en drie pagina’s.

De naam Meijer komt bovendien veel voor als naamsbestanddeel. Het aantal Meijernamen Nederlandsch-Indië lijkt haast oneindig. Zonder volledig te kunnen zijn, worden hier genoemd: Barkmeijer, Bergmeijer, Bestelmeijer, Bodemeijer, Borgmeijer, Broekmeijer, Bunnemeijer, Cloesmeijer, Dahlmeijer, Dalmeijer, Dankmeijer, Dettingmeijer, Esmeijer, Gel[d]tmeijer, Groenemeijer, Hagemeijer, Hekmeijer, Hindermeijer, Hofmeijer, Homeijer, Kerkmeijer, Kloesmeijer,Knipmeijer,Lameijer, Leemeijer, Leidelmeijer, Loomeijer, Momeijer, Niemeijer, Olmeijer, O(o)stmeijer, Ostermeijer, Quintemeijer, Retemeijer, Rosemeijer, Schollmeijer, Scholtmeijer, Schrameijer, Seijdelmeijer, Steenmeijer, Straumeijer, Vahrmeijer, Veldmeijer, Watermeijer,Wedemijer, Wehrmeijer, Zeemeijer en Zoetemeijer. En ten slotte zijn er nog de samengestelde geslachtsnamen met Meijer, zoals Van Daalen Meijer, Miero Meijer, Von Raesfeld Meijer, Meijer Cluwen, Meijer Ranneft, Meijer Timmerman Thijssen en Meijer Wielandt.

Doordat de naam Meijer zo veel voor komt, is het een lastige klus de genealogie van een familie Meijer op te stellen. En ook als je met een andere familie bezig bent, loop je een grote kans tegen een Meijer aan te lopen, zonder ook maar enig idee te hebben waar hij of zij vandaan komt. Onwillekeurig denk je dan, bestonden er maar compleet uitgewerkte genealogieën van alle Meijers in Nederlandsch-Indië. Dat het ooit zo ver komt, is natuurlijk een utopie. Maar als de bezoekers van deze website eendrachtig de handen ineen zouden slaan, moeten we toch een aardig eindje in de goede richting kunnen komen. In de bijlage van deze oproep is hiertoe in een voorlopige opmaak een eerste poging gewaagd. Let op: veel gegevens moeten nog worden gecontroleerd, neem dus niets klakkeloos over.

Iedereen die het leuk vindt gezamenlijk zoveel mogelijk Meijers genealogisch in kaart te brengen, is hierbij van harte uitgenodigd aanvullingen en/of verbeteringen te sturen of gegevens te verstrekken over andere families Meijer in Nederlandsch-Indië. Wie daaraan wil bijdragen, kan dit doen via redactie@indischgenealogischerfgoed.nl. Elke gegeven is zeer welkom. Uiteraard zal, als daartoe aanleiding is, met regelmaat een nieuw overzicht waarin tevens is aangegeven wie over welke familie Meijer gegevens heeft verstrekt.

 

  klik hier voor een pdf-bestand met gegevens over verschillende families Meijer in Nederlandsch-Indië